Bliv medlem

Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 733, stk. 1, er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.

Ansøgere skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være idømt disciplinære eller strafferetlige sanktioner af en vis væsentlighed.

Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.

Medlemskab koster 2.000 kr. med tillæg af moms om året. Beløbet indbetales til foreningens konto i Danske Bank, der har registreringsnummer 9570 og kontonummer 0516414.

Ansøgning om medlemskab sendes til foreningens sekretær Peter Trudsø på pt@strafferetsadvokaten.dk.  Advokater, der ikke er beneficerede, bedes i forbindelse med ansøgning om medlemskab indsende en straffeattest og en udtalelse fra Advokatsamfundet, hvor det er oplyst, om ansøgeren tidligere er idømt disciplinere sanktioner. Hvis ansøgeren har verserende sager i Advokatnævnet, bedes dette oplyst.

Karnov aftale 2022

Særaftale mellem Karnov og Landsforeningen af Forsvarsadvokater 2022

Se tilbuddet her

 

Karnov Mini & Plus

Karnov har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater sammensat to pakker tilpasset forsvarsadvokaternes behov.

Se tilbuddet her

 

Pension & forsikring

Medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater tilbydes unik aftale om pension og forsikring.

Se tilbuddet her

 

Jurabiblioteket

20 procent rabat på Jurabiblioteket for medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Se tilbuddet her

Nyheder

Se alle
Studietur til Færøerne i 2024
Landsforeningen er for øjeblikket ved at planlægge en studietur til Færøerne i 2024. Nærmere om dato...
Læs mere link
Forsvarsadvokaterne bekymrer sig over (ud-)valg af læg...
Det følger af Retsplejeloven, at der hvert 4. år skal vælges et antal personer til at virke som nævn...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os