Bliv medlem

Som medlemmer af foreningen kan optages advokater, der af Justitsministeriet i henhold til retsplejelovens § 733, stk. 1, er antaget til at blive beskikket som offentlig forsvarer samt advokater og advokatfuldmægtige, der har interesse for og beskæftiger sig med straffesager.

Ansøgere skal ved indmeldelse dokumentere ikke at være idømt disciplinære eller strafferetlige sanktioner af en vis væsentlighed.

Bestyrelsen afgør om ansøgeren kan optages som medlem af foreningen. Meddeler bestyrelsen afslag på optagelse, kan den pågældende kræve afslaget forelagt på den først kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning er endelig.

Medlemskab koster 2.000 kr. med tillæg af moms om året. Beløbet indbetales til foreningens konto i Danske Bank, der har registreringsnummer 9570 og kontonummer 0516414.

Ansøgning om medlemskab sendes til foreningens sekretær Peter Trudsø på pt@strafferetsadvokaten.dk.  Advokater, der ikke er beneficerede, bedes i forbindelse med ansøgning om medlemskab indsende en straffeattest og en udtalelse fra Advokatsamfundet, hvor det er oplyst, om ansøgeren tidligere er idømt disciplinere sanktioner. Hvis ansøgeren har verserende sager i Advokatnævnet, bedes dette oplyst.

Karnov

Særaftale mellem Karnov og Landsforeningen af Forsvarsadvokater 2023

Se tilbuddet her

 

Pension & forsikring

Medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater tilbydes unik aftale om pension og forsikring.

Se tilbuddet her

 

Jurabiblioteket

20 procent rabat på Jurabiblioteket for medlemmer af Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Se tilbuddet her

Nyheder

Se alle
Folkemødet på Bornholm
Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager på folkemødet på Bornholm til juni og vil være repræse...
Læs mere link
IDÉKATALOG VEDR. VARETÆGTSFÆNGSLING
Udarbejdet af tænketanken Forsete og Landsforeningen af Forsvarsadvokater Unge varetægtsarrestanter...
Læs mere link
Studieturen til Jordan i maj 2025 aflyses
På grund af situationen i Mellemøsten har LFFA's bestyrelse besluttet at aflyse studieturen til Jord...
Læs mere link
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Der er for øjeblikket 4 medlemmer på venteliste til turen.
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os