Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager

07. February 2024

Justitsministeriet

strafferetskontoret@jm.dk

anza@jm.dk

7. februar 2024

2023-06557, Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager)

Justitsministeriet har den 10. januar 2024 sendt udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgørelsesfristen i straffesager) i høring.

Lovforslaget indeholder bl.a. en forlængelse af omgørelsesfristen i retsplejelovens § 724, stk. 2, fra 2 måneder til 4 måneder.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Det er LFFA’s opfattelse, at en forlængelse af omgørelsesfristen fra 2 til 4 måneder ikke vil være en fordel for nogen af parterne i straffesag. Der er tale om symbollovgivning, som endda ville kunne føre til forlænget ventetid for både sigtede og forurettede i forhold til at få en afklaring på sagen. Det afgørende er ikke omgørelsesfristens længde, men hvorvidt der sker sagsbehandlingsfejl. Selvom fristen er 4 måneder kan der stadig ske sagsbehandlingsfejl.

Der henvises i den forbindelse til følgende bemærkninger i det fremsendte udkast:

Side 4: ”Endelig fremgår det, at partierne noterer sig, at politiet og anklagemyndigheden har iværksat en række tiltag med henblik på at mindske risikoen for fejl i sager vedrørende omgørelsesfristen.

Side 6: ”Det bemærkes, at en forlængelse af fristen dog ikke vil forhindre, at der kan ske sagsbehandlingsfejl.

Med venlig hilsen

Kåre Pihlmann

Se andre høringssvar

Se alle
01.04.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anve...
Læs mere link
08.03.2024
Gennemførelse af dele af Bandepakke IV
Læs mere link
07.02.2024
Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgør...
Læs mere link
04.01.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bek...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os