Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for angreb på personer i offentlig tjeneste og for forsætlig fareforvoldelse)

21. September 2020

Ved e-mail sendt den 7. september 2020 har Justitsministeriet sendt ovennævnte i høring.

Høringen har været drøftet på et møde i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Det er LFFA’s opfattelse, at Justitsministeriet forinden evt. vedtagelse af lovændringen bør foretage en nærmere undersøgelse af nuværende retspraksis på området.

Derudover er det LFFA’s opfattelse, at den eksisterende lovgivning – herunder straffelovens kapitel 10 og § 245 – giver domstolene mulighed for at fastsætte en straf, der tager højde for grovheden af det konkrete forhold.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
01.04.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anve...
Læs mere link
08.03.2024
Gennemførelse af dele af Bandepakke IV
Læs mere link
07.02.2024
Gennemførelse af aftale om initiativer vedrørende omgør...
Læs mere link
04.01.2024
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bek...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os