Live-blogging fra retsmøder kan skade processen

14. June 2023

Det fremgår af Retsplejelovens § 182, at vidner i retten afhøres hver for sig og ikke forinden må høre forklaringer fra hverken tiltalte eller andre vidner.

Det er en central regel, og formålet er navnlig at undgå, at vidnets forklaring påvirkes af, hvad vidnet forinden har hørt fra andre. Det er væsentligt, at det er vidnets egen oplevelse, der bliver forklaret om, og bliver taget med i dommernes vurdering af sagen.

I en meget omtalt sag om hjemmerøverier udtalte Højesteret i 2019, at mediernes liveblogging i form af en detaljeret og samtidig offentlig gengivelse af tiltaltes og vidners forklaringer i retten, som udgangspunkt er i strid med Retsplejelovens § 182, og derfor skal forbydes. Samtidig understregede Højesteret, at der ikke var grundlag for at forbyde en tilstedeværende journalist som almindelig reportage at skrive om sagen fra retsmødet, dog uden at journalisten direkte gengav alt, hvad der blev forklaret.

Med andre ord var Højesteret bekymret for, at vidner, der endnu ikke var afhørt i retten, kunne påvirkes af en detaljeret live-blogging af tiltaltes og vidners forklaring, der derfor skulle forbydes.

Foranlediget af den meget intensive mediedækning af flere aktuelle drabssager er der grund til at minde om Højesterets afgørelse fra 2019,  således at dommerne får vidnernes forklaringer ”frisk fra fad” og uden påvirkning af, hvad vidnerne har hørt fra andre, herunder hvad de har læst på en liveblog.

Det vil naturligvis være at foretrække, hvis medierne af egen drift undlader en detaljeret gengivelse af forklaringer på livebloggen, men hensynet til at sikre, at domstolene kommer frem til de rigtige afgørelser, er så tungtvejende, at der som alternativ til den nuværende retsstiling må overvejes et forbud mod live-blogging af forklaringer, på lige fod med de allerede gældende forbud mod foto- og videooptagelse fra retten.

Nyheder

Se alle
Folkemødet på Bornholm
Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager på folkemødet på Bornholm til juni og vil være repræse...
Læs mere link
IDÉKATALOG VEDR. VARETÆGTSFÆNGSLING
Udarbejdet af tænketanken Forsete og Landsforeningen af Forsvarsadvokater Unge varetægtsarrestanter...
Læs mere link
Studieturen til Jordan i maj 2025 aflyses
På grund af situationen i Mellemøsten har LFFA's bestyrelse besluttet at aflyse studieturen til Jord...
Læs mere link
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Der er for øjeblikket 4 medlemmer på venteliste til turen.
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os