Om Landsforeningen

Bliv medlem af forening

Vi varetager dine interesser

Landsforeningen af Forsvarsadvokater har til formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udførelsen af deres hverv og agere i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer, virke for medlemmernes uddannelse, varetage høringer, forhandle spørgsmål i relation til beneficierne samt medvirke i salærdrøftelser med Landsretspræsidenterne samt samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater i anliggender af almen interesse for foreningens medlemmer, herunder i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer.

Vi arbejder for retfærdighed

I LFFA arbejder vores medlemmer hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores medlemmers kerneopgave er at forsvare strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

Som forening er det vores opgave at sikre vores medlemmers uddannelse, samt medvirke i salærdrøftelser med Landsretpræsidenterne. Derudover agerer foreningen i spørgsmål vedrørende retssikerhed og initiativer indenfor lovgivning, også sammen med andre foreninger.

Nyheder

Se alle
Studietur til Færøerne i 2024
Landsforeningen er for øjeblikket ved at planlægge en studietur til Færøerne i 2024. Nærmere om dato...
Læs mere link
Forsvarsadvokaterne bekymrer sig over (ud-)valg af læg...
Det følger af Retsplejeloven, at der hvert 4. år skal vælges et antal personer til at virke som nævn...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os