Om Landsforeningen

Bliv medlem af forening

Vi varetager dine interesser

Landsforeningen af Forsvarsadvokater har til formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med udførelsen af deres hverv og agere i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer, virke for medlemmernes uddannelse, varetage høringer, forhandle spørgsmål i relation til beneficierne samt medvirke i salærdrøftelser med Landsretspræsidenterne samt samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater i anliggender af almen interesse for foreningens medlemmer, herunder i spørgsmål vedrørende retssikkerhed og lovgivningsinitiativer.

Vi arbejder for retfærdighed

I LFFA arbejder vores medlemmer hver dag med at skabe retssikkerhed og tryghed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores medlemmers kerneopgave er at forsvare strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund.

Som forening er det vores opgave at sikre vores medlemmers uddannelse, samt medvirke i salærdrøftelser med Landsretpræsidenterne. Derudover agerer foreningen i spørgsmål vedrørende retssikerhed og initiativer indenfor lovgivning, også sammen med andre foreninger.

Nyheder

Se alle
Studierejse til Færøerne 5.-7. juni 2024
Så er der åbnet for tilmelding til studierejsen til Færøerne. Alle medlemmer har 22.9.23 modtaget en...
Læs mere link
Live-blogging fra retsmøder kan skade processen
Det fremgår af Retsplejelovens § 182, at vidner i retten afhøres hver for sig og ikke forinden må hø...
Læs mere link
Rørdam-udvalget: bedre eller bare billigere proces?
Det er en kendt sag, at sagsbehandlingstiderne ved domstolene er blevet endog meget lange. Landsfore...
Læs mere link
Forsvarsadvokaterne: Tiden er løbet fra reglerne om nav...
Forløbet i en meget omtalt straffesag fra Sydsjælland har vist, at tiden er løbet fra reglerne om na...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os