Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for visse former for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser)

11. May 2021

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 16. april 2021 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab for visse former for alvorlig bandekriminalitet, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser) i høring. Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Udlændinge- og Integrationsministeriet i hænde senest fredag den 23. april 2021 kl. 12.

Udlændinge- og Integrationsministeriet foreslår, at der indføres en mulighed for, at alvorlig bandekriminalitet til alvorlig skade for statens vitale interesser kan føre til frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom.

Høringen har været drøftet i bestyrelsen for Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

LFFA bemærker indledningsvist, at fristen for indsendelse af høringssvar – under 5 hverdage – er for kort. Normalt anses en frist på 4 uger som en passende høringsfrist jf. justitsministeriets vejledning om lovkvalitet pkt. 6.1.2.

Frakendelse af dansk statsborgerskab ved dom er en overordentlig alvorlig retsfølge.

Før et sådan forslag eventuelt vedtages må der stilles krav om en grundig høringsproces, hvor alle høringsparter har haft god tid til at komme med input og dermed give folketingets medlemmer det mest oplyste grundlag at stemme på baggrund af.

Det ses intet sted i det fremsendte nærmere beskrevet, hvad der menes med ”alvorlig bandekriminalitet til alvorlig skade for statens vitale interesser”. Dette er i sig selv meget betænkeligt.

Det findes videre meget betænkeligt, at der med forslaget åbnes mulighed for frakendelse af statsborgerskab for så indholds- og strafferammemæssigt forskelligartede delikter som tilfældet er for de bestemmelser for hvilke, der kan blive tale om strafskærpelse efter §81a. Disse bestemmelser har således ikke i sig selv, sådanne statsfjendtlige, strafferammemæssige, strafudmålingsmæssige eller lignende fælleskarakteristika, som tilfældet er for bestemmelserne i straffelovens kapitler 12 og 13.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os