Høring over udkast til forslag til lv om ændring af retsplejeloven

29. March 2021

(Nyt uafhængigt tilsyn med bevismidler, udvidelse af politiklageordningen og justering af ordningen med fartbøder til politiets personale i forbindelse med udrykningskørsel som led i tjenesten)

Justitsministeriet har den 10. marts 2021 sendt ovennævnte forslag i høring til bl.a. Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Lovforslaget har til formål at styrke borgernes samlede tillid til de retshåndhævende myndigheder. Lovforslagets første del indebærer, at der oprettes en ny myndighed – Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler – der vil skulle føre tilsyn med politiets og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser. Lovforslagets anden del indebærer, at Politiklagemyndigheden fremover – ud over politipersonale – vil skulle behandle adfærdsklager og efterforske straffesager mod andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse.

Høringen har været drøftet på et møde i LFFA’s bestyrelse.

LFFA er positiv over for forslaget.

For så vidt angår den del af forslaget, der vedrører Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler foreslår LFFA, at også Politiets Efterretningstjeneste og eksterne aktører, der udfører undersøgelser, eller udarbejder erklæringer til brug for politiets efterforskning (f.eks. Retsgenetisk Afdeling og bilinspektører), omfattes af tilsynets kompetence.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

Se andre høringssvar

Se alle
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
25.11.2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af st...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os