Høring – udkast til Rigsadvokatmeddelelsens afsnit om dna-beviset i straffesager

19. March 2020

Ved e-mail sendt den 4. marts 2020 har Rigsadvokaten anmodet Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA) om eventuelle bemærkninger til udkast til rigsadvokatmeddelelsens afsnit om dna-beviset i straffesager.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i LFFA den 18. marts 2020.

Vurderingen af betydningen af dna som bevis i straffesager henhører under domstolene, der i hver enkelt sag skal foretage en konkret vurdering af skyld på baggrund af den samlede bevisførelse.

LFFA har af principielle grunde valgt ikke at afgive et høringssvar til en rigsadvokatmeddelelse.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard

 

Se andre høringssvar

Se alle
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
25.11.2021
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af st...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os