Høringssvar fra Landsforeningen af Forsvarsadvokater – 2021-10-0683

17. August 2021

Til Justitsministeriet

Justitsministeriet har 5.7.21 anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Med bekendtgørelsesudkastet lægges der bl.a. op til at tilføje overtrædelser af færdselsloven på den private straffeattest, hvis der er truffet afgørelse om fængselsstraf eller andre retsfølger efter straffelovens §§ 68-70.

Endvidere lægges der med bekendtgørelsesudkastet op til at ændre børneattesten, sådan at overtrædelser af straffelovens § 223 fremover vil fremgå af børneattesten, hvis forholdet er begået mod børn og unge under 18 år, hvor det i dag kun vil fremgå, hvis forholdet er begået mod børn under 15 år.

Høringen har været drøftet på et bestyrelsesmøde i Landsforeningen af Forsvarsadvokater (LFFA).

Det er LFFA’ s holdning, at regulering af hvilke oplysninger der kan optages i straffeattester, børneattester såvel som i Kriminalregisteret, fremadrettet fortsat bør bero på lovgivning og ikke være et administrativt anliggende.

Med venlig hilsen

Kristian Mølgaard Formand

Se andre høringssvar

Se alle
27.02.2023
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af ...
Læs mere link
29.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om Det Centrale ...
Læs mere link
01.04.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
24.03.2022
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lo...
Læs mere link
Skriv til os

Ring til os